fbpx
Tingimused

Kolija24 OÜ poolt osutatavate teenuste tingimused ning vastutus.

1. Hinnapoliitika

1.1 Kolimisteenuse hinnad saadame vastavalt esitatud päringule. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.2 Igale projektile saadame eraldi hinnapakkumise, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.3 Kui pakkumisel ei ole teistsugust märget, siis on tegemist tunnipõhise hinnaarvestusega.

1.4 Pärast esimest tundi arvestame hinda 15-minutilise täpsusega. Miinimumtasu teenuse eest on ühe tunni hind.

1.5 Teenuse osutamise algusajaks on meie auto saabumine lähtekohta, kliendiga kokkulepitud ajal.

1.6 Teenuse ajaline arvestus lõppeb sihtkohas arve üleandmisega.

2. Broneeringud

2.1 Teenuse tellimuse esitamisega kinnitab tellija, et on esitanud meile tõese ja täpse info vastavalt käesolevate tingimuste punktile 4.

2.2 Broneeringu kinnitamiseks saadame Teile vastavasisulise e-kirja.

2.3 Vajadusel saate broneeringu tühistada, teavitades meid sellest telefoni või e-kirja teel vähemalt 24 h ette.

3. Tellimuste eest tasumine

3.1 Eraisikud tasuvad teenuse eest sularahas vahetult pärast teenuse osutamist. Kolija24 OÜ väljastab selle kohta sularahaarve.

3.2 Juriidilised isikud tasuvad teenuse eest sularahas vahetult pärast teenuse osutamist või ülekandega 7 päeva jooksul pärast teenuse osutamist.

4. Tellimuse täitmiseks vajaliku info edastamine

4.1 Tellija peab esitama täpse ja tõese info kolimise kohta. Vajaliku info täpsustame tellijaga enne broneeringu kinnitamist.

5. Transporditavatele esemetele esitatavad nõuded

5.1 Tellijal peavad olema õigused transporditava vara tarnimiseks ühest sihtkohast teise. Tellimuse esitamisega kinnitab tellija, et tal on olemas vastavad õigused vara teisaldamiseks.

5.2 Kolija24 OÜ ei vastuta vara päritolu eest ja ei sekku varade jagamisse. Vara tarnimine toimub tellija vastutusel.

5.3 Teisaldatav vara peab oma mõõtmetelt kas tervikuna või tükkideks võetuna mahtuma läbi uste ja muude kitsaste kohtade, nagu näiteks trepikojad ja koridorid. Uste, akende või seinte demonteerimine ainult eelneval kokkuleppel.

5.4 Transporditav kaup ja vara tuleb pakkida selliselt, et see transportimise käigus kahjustada ei saaks. Vajadusel ja kokkuleppel aitame vara pakkida ning hoolitseme sobivate pakkematerjalide olemasolu eest.

6. Vastutus

6.1 Kui teostame ise kauba pakkimise, siis vastutame täielikult selle kauba seisukorra eest kuni teenuse osutamise lõppemiseni. Kui klient soovib vara ise pakkida, peab ta tagama selle, et pakkimine on teostatud kõiki mõistlikke nõudeid silmas pidades. Kui kliendi poolt pakitud vara saab transpordi käigus ebaõigete pakkimisvõtete ja/või -vahendite tõttu kahjustada, et vastuta Kolija24 OÜ nende kahjustuste eest.

6.2 Kolija24 OÜ ei vastuta nende tegevuste eest, mida kolimisprotsessi käigus teostavad Kolija24 OÜ-ga juriidiliselt mitteseotud isikud (klient, kliendi poolt palgatud lisatööjõud jms). Siia alla kuuluvad nii materiaalsed kui ka valedest töövõtetest põhjustatud kehalised kahjud.

6.3 Kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

7. Force majeure ehk ettenägematud asjaolud

7.1 Kolija24 OÜ ei vastuta ettenägematute sündmuste tagajärgede eest, mis põhjustavad kliendile materiaalset, füüsilist, vaimset, moraalset või muud kahju.